O nama

Zadovoljstvo nam je predstaviti Vam naయduze楠PYRO PROJECT d.o.o, koje od 2001. godine uspjezvodi javne vatromete i raznolike programe scenskih efekata na otvorenom i u zatvorenom prostoru. Razvedrite prazni諵 atmosferu veli衮stvenim vatrometom kojeg 業o pripremiti i izvesti po va�eljama.

Bogato iskustvo, vrhunska tehni諡 opremljenost i kvalitetni proizvodi omogu浪u nam izvedbe veli衮stvenih i nezaboravnih vatrometa u svim prilikama, bilo da su to dr殩 praznici, sportske ili kulturne manifestacije, vjen衮ja, koncerti, konvencije, prezentacije, turisti諡 propaganda ili va௢i计 privatna zabava?

Ekipa PYRO PROJECT-a posjetit 楠vas na va꠬okaciji, procijeniti veli詮u doga᪡ te predlo䩠izgledom i dizajnom najsigurniji i naju詮kovitiji vatrometni show. Vodit 業o ra赮a da vatromet za odre宯 zbivanje ne bude prevelik ili premali.
Nakon definiranja cijene i veli詮e vatrometa, bitno je predvidjeti i vrijeme po襴ka Naથ tako岠obveza ishodovanje svih potrebnih suglasnosti i dozvola od mjerodavnih slu鬠organizacija vatrogasnog de⳴va, redarske slu堩 sl. uo詠samog vatrometa.njegovog izvo宪a.

Obu衶amo se i usavr桭o direktno kod proizvoᨡ pirotehni諩h artikala, kako za pravilno i sigurno rukovanje, tako i za odabir i dizajniranje vatrometnog programa u novim i uzbudljivim stilovima. Na?primarni cilj prema䩠je va௨ekivanja, uz 쪵 da nas publika nagradi pljeskom i ovacijama, te da se uz sve衮e trenutke sjetite i vatrometa dizajniranog posebno za va඲ijeme i mjesto.
Za vas radimo:
Svadbene vatromete
Velike i male vatromete
Vatromete sa mora
Konfete od listi桠i trakica
Fontane
Maglu i dim
Garancija
Preko 1400 uspjezvedenih vatrometa koji su za nama, garancija su kvalitete koju vam nudimo.